Společnost Ambit Media, a. s., patří k výrazným vydavatelským domům v České republice. Je pro ni charakteristická odbornost titulů, a tím i jejich vysoká obsahová úroveň. V roce 2006 začala vydávat časopis Český pacient, který byl předchůdcem měsíčníku Rodina a zdraví. Tím byla odstartována existence tohoto nového a dyna- micky se rozvíjejícího vydavatelství.

Nyní je vydavatelství zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství a umění. V současné době vydává časopis art+antiques, měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech, Florence, odborný časopis pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, který také pořádá vzdělávací akce pro nelékařský zdravotnický personál, a nově Terapie, jež je odborné periodikum pro lékaře, manažery a odborníky ve zdravotnictví a farmacii. Dále vydává odborně zaměřené zdravotnické Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Gastroenterologie a hepatologie, Klinická onkologie, Kardiologická revue – Interní medicína

Ambit Media je provozovatelem portálu aukčních výsledků prodejů výtvarného umění ART+, který je jedinečným projektem v ČR. Zároveň vydává Ročenku ART+ I. a II. analyzující a komentující dění na trhu s uměním doma i v zahraničí za předchozí rok.
 

Vydavatelství mj. realizuje vzdělávací edici Nové léky v onkologické praxi a pro klinickou praxi vydává speciální projekt Súčasná klinická prax. Vydalo knihu rozhovorů Pořád něco a podpořilo vydání knihy Manuál pro milovníky současného umění a MikroRNA v onkologii.


Věříme, že pozice vydavatelství na českém trhu bude sílit i nadále a stane se vaším významným obchodním partnerem.

Ukázkové číslo

Mediakit Ambitmedia 2018  
 

Ambit Media, a.s.

Prusíkova 2577/16
155 00 Praha 13 Stodůlky 
Tel.: +420 725 826 434
Tel.: +420 222 352 573
E-mail: info@ambitmedia.cz

IČ: 27422160
DIČ: CZ27422160

 

 

MANAGEMENT

Mgr. Marta Řežábková, MBA
Generální ředitelka a členka představenstva

E-mail: marta.rezabkova@ambitmedia.cz

OBCHOD

ART+ANTIQUES | Sběratelské noviny | ART+ | Týden umění

Ing. Světlana UrbanováObchodní ředitelka

E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 604 931 471

Florence | Terapie | Terapie.TV | odborné zdravotnické tituly

Josef Seher
Obchodní ředitel

E-mail: josef.seher@ambitmedia.cz
Tel.: +420 733 675 008

DISTRIBUCE A PŘEDPLATNÉ

E-mail: predplatne@ambitmedia.cz
Tel.: +420 222 352 584

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ