Společnost Ambit Media, a. s., patří k výrazným vydavatelským domům v České republice. Je pro ni charakteristická odbornost titulů, a tím i jejich vysoká obsahová úroveň. V roce 2006 začala vydávat časopis Český pacient, který byl předchůdcem měsíčníku Rodina a zdraví. Tím byla odstartována existence tohoto nového a dyna- micky se rozvíjejícího vydavatelství.

Nyní je vydavatelství zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství a umění. V současné době vydává časopis art+antiques, měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech, Florence, odborný časopis pro vše- obecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky a AM Review, aktuality z medicíny a systému zdravotní péče. Dále vydává odborně zaměřené zdravotnické Gastroenterologie a hepatologie, Klinická onkologie, Kardiologická revue – Interní medicína.

 
Ambit Media je provozovatelem portálu aukčních výsledků prodejů výtvarného umění s názvem ART+, který je jedinečným projektem v ČR. Zároveň vydává Ročenku ART+ I. a II. analyzující a komentující dění na trhu s uměním doma i v zahraničí za předchozí rok.
 

Vydavatelství mj. realizuje vzdělávací edici Nové léky v onkologické praxi a pro klinickou praxi vydává speciální projekt Súčasná klinická prax. Vydalo knihu rozhovorů Pořád něco a podpořilo vydání knihy Manuál pro milovníky současného umění a MikroRNA v onkologii.

 
Věříme, že pozice vydavatelství na českém trhu bude sílit i nadále a stane se významným obchodním partnerem inzerentů a mediálních agentur.

Ukázkové číslo

Mediakit Ambitmedia 2017  
 

Ambit Media, a.s.

Klicperova 604/8
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: +420 222 352 580
Fax: +420 222 352 572
E-mail: info@ambitmedia.cz

IČ: 27422160
DIČ: CZ27422160

 

MANAGEMENT

RNDr. Martin Slavíkředitel vydavatelství

E-mail: martin.slavik@ambitmedia.cz

 

OBCHOD

Art+Antiques

Ing. Světlana UrbanováGroup Sales Director

Tel.: +420 604 931 471| E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz

 

Florence | Zdravotnické noviny | odborné zdravotnické tituly

Mgr. Blanka Turínová,MBASales Manager

Tel.: +420 724 811 983 | E-mail: blanka.turinova@ambitmedia.cz

 

MARKETING

Mgr. Julie Langerová, DiS.Marketing Manager

Tel.: +420 222 352 575 | E-mail: julie.langerova@ambitmedia.cz


DISTRIBUCE, PŘEDPLATNÉ

Tel.: + 420 222 352 584 | E-mail: predplatne@ambitmedia.cz

KDE NÁS NAJDETE