Společnost Ambit Media, a. s., patří k výrazným vydavatelským domům v České republice a je pro ni charakteristická odbornost titulů, a tím i jejich vysoká obsahová úroveň. V roce 2006 začala vydávat časopis Český pacient, který byl předchůdcem měsíčníku Rodina a zdraví. Tím byla odstartována existence tohoto nového
a dynamicky se rozvíjejícího vydavatelství.

Během let 2008 až 2009 došlo k rychlému rozvoji vydavatelství, zejména díky rozšíření vydávaných titulů, a to o měsíčníky Fitstyl a Fresh marketing, následně
o měsíčníky Art+Antiques, Florence a Zdravotnické noviny. Od počátku roku 2010 byl titul Fitstyl pronajat jinému vydavateli a portfolio rozšířeno o dalších osm zdravotnických titulů, které byly převzaty od společnosti Medica Healthworld
a. s.
Nyní je vydavatelství zaměřeno na zdravotnictví, ošetřovatelství a umění. V současné době vydává časopis Art+Antiques, měsíčník o umění, designu a starožitnostech, Florence, odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky a čtrnáctideník AM Review. Dále vydává odborně zaměřené zdravotnické tituly: Klinická onkologie, Kardiologická revue - Interní medicína, Gastroenterologie a hepatologie, Česká a slovenská neurologie a neurochirugie
a Urologické listy.

Ambit Media je také provozovatelem portálu aukčních výsledků umění s názvem  ART +, který je jedinečným projektem v ČR.

Vydavatelství mj. realizuje vzdělávací edici Nové léky v onkologické praxi a pro klinickou praxi vydává speciální projekt Súčasná klinická prax.
Vydavatelství Ambit Media vydalo knihu rozhovorů Pořád něco a podpořilo vydání knihy MikroRNA v onkologii.

Věříme, že pozice vydavatelství na českém trhu bude sílit i nadále a stane se významným obchodním partnerem inzerentů a mediálních agentur.

Ukázkové číslo

Mediakit Ambitmedia 2016  
 

Ambit Media, a.s.

Klicperova 604/8
150 00 Praha 5-Smíchov
Tel.: +420 222 352 580
Fax: +420 222 352 572
E-mail: info@ambitmedia.cz

IČ: 27422160
DIČ: CZ27422160

 

MANAGEMENT

RNDr. Martin Slavíkředitel vydavatelství

E-mail: martin.slavik@ambitmedia.cz

 

OBCHOD

Art+Antiques

Ing. Světlana UrbanováGroup Sales Director

Tel.: +420 604 931 471| E-mail: svetlana.urbanova@ambitmedia.cz

 

Florence | Zdravotnické noviny | odborné zdravotnické tituly

Mgr. Blanka Turínová,MBASales Manager

Tel.: +420 724 811 983 | E-mail: blanka.turinova@ambitmedia.cz

 

MARKETING

Mgr. Julie Langerová, DiS.Marketing Manager

Tel.: +420 222 352 575 | E-mail: julie.langerova@ambitmedia.cz


DISTRIBUCE, PŘEDPLATNÉ

Tel.: + 420 222 352 584 | E-mail: predplatne@ambitmedia.cz

KDE NÁS NAJDETE