Klinická onkologie je oficiální časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Zabývá se onkologickou problematikou v celé šíři – především oblastí klinického výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění.

Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Anglické abstrakty jsou kontrolovány zahraničními odborníky z agentury Bioedit.

Je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia medica cechoslovaca, Index Copernicus.

Články jsou přístupné na webu odborné společnosti www.linkos.cz dva měsíce po vydání v režimu „open access“.

Vývoj citovanosti dle SCOPUS: www.scimagojr.com

FAKTA

Klinická onkologie vychází 6x do roka (navíc 2 supplementa). Rozsah časopisu je 76 stran. Je distribuován formou předplatného, jehož cena je 540 Kč (tištěné vydání), 390 Kč (elektronické vydání). Nakladatelem je společnost Ambit Media, a. s.

ČTENÁŘI

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiemnádorových onemocnění a jejich léčbou.

Ukázkové číslo

 
 

KE STAŽENÍ

Vstup na stránky časopisu: ZDE

Vstup do redakčního systémuZDE

 

VEDOUCÍ REDAKTOR

doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

 

VÝKONNÝ REDAKTOR

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

 

REDAKCE

Mgr. Barbora Ševčíková

E-mail: barbora.sevcikova@ambitmedia.cz 
Tel.: +420 533 337 308

OBCHOD

Josef Seher
Obchodní ředitel

E-mail: josef.seher@ambitmedia.cz
Tel.: +420 733 675 008

Daniel Brebera, MBA
Sales Representative

E-mail: daniel.brebera@ambitmedia.cz
Tel.: +420 724 811 983

Jan Laitl
Sales Representative

E-mail: jan.laitl@ambitmedia.cz
Tel.: +420 725 778 001

MARKETING A ONLINE

Hana Kolašínová
Digital Director

E-mail: hana.kolasinova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 777 495 702

Marta Hladíková
Marketing Manager
E-mail: marta.hladikova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 732 669 339