Kardiologická revue - Interní medicína je časopis pro odborné a praktické kardiology (je partnerem Sdružení ambulantních kardiologů), internisty, praktické lékaře, rehabilitační pracovníky a další odborníky zapojené do péče o kardiaky.

Je veden prestižní redakční radou, obsah tvoří originální a přehledové články z kardiovaskulární oblasti, komentáře, kazuistiky, dopisy redakci, zprávy ze sjezdů a sympozií.

Je excerpován v Bibliographia medica Čechoslovaca, v Index Copernicus, Scopus a zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Na webu časopisu www.kardiologickarevue.cz jsou všechny články přístupné ve fulltextu registrovaným uživatelům, ostatním je kompletní obsah zpřístupněn po 2 měsících.

Vývoj citovanosti dle SCOPUS: www.scimagojr.com

FAKTA

Kardiologická revue - Interní medicína vychází 4x ročně. Rozsah časopisu je 86 stran. Je distribuován formou předplatného, jehož cena je 600 Kč (tištěné vydání), 450 Kč (elektronické vydání). Nakladatelem je společnost Ambit Media, a. s.

ČTENÁŘI

Svým obsahem je určena odborným a praktickým kardiologům ale též internistům, praktickým lékařům, rehabilitačním pracovníkům a dalším odborníkům zapojeným do péče o kardiaky.

Ukázkové číslo

 
 

KE STAŽENÍ

 

www.kardiologickarevue.cz

VEDOUCÍ REDAKTOŘI

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

 

REDAKCE

Mgr. Leoš Verner

Email: leos.verner@ambitmedia.cz
Tel.: +420 533 337 318

OBCHOD

Josef seher
Obchodní ředitel

E-mail: josef.seher@ambitmedia.cz
Tel.: +420 733 675 008

Daniel Brebera, MBA
Sales Representative

E-mail: daniel.brebera@ambitmedia.cz
Tel.: +420 724 811 983

Jan Laitl
Sales Representative

E-mail: jan.laitl@ambitmedia.cz
Tel.: +420 725 778 001

MARKETING A ONLINE

Hana Kolašínová
Digital Director

E-mail: hana.kolasinova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 777 495 702

Marta Hladíková
Marketing Manager

E-mail: marta.hladikova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 732 669 339