Gastroeterologie a hepatologie je oficiální časopis 4 odborných společností: České gastroenterologické společnosti a Českéhepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenské gastroenterologické společnosti a Slovenské hepatologické společnosti.

Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Anglické abstrakty jsou kontrolovány zahraničními odborníky z agentury Bioedit.

Je indexován v databázích – SCOPUS, CHEMICAL TITLES, EXCERPTA MEDICA/EMBASE, CHEMICAL ABSTRACTS, INIS Atomindex, Food Science and Technology Abstracts a Bibliographia Medica Čechoslovaca.

Články jsou přístupné na webu www.csgh.info dva měsíce po vydání, předplatitelům ihned, vč. archivace článků od roku 1947 zajištěné prostřednictvím Národní lékařské knihovny.

Na www.csgh.info kreditovaný autodidaktický test s možností získání certifikátu se 2 kredity České lékařské komory do kontinuálního postgraduálního vzdělávání lékařů.

Vývoj citovanosti dle SCOPUS: www.scimagojr.com

FAKTA


Distribuce probíhá formou předplatného, jehož cena je 600 Kč (tištěné vydání), 450 Kč (elektronické vydání). Rozsah časopisu je 88 stran. Nakladatelem je společnost Ambit Media, a. s.

ČTENÁŘI

Cílovou skupinou jsou především lékaři  se specializací na gastroentelologii, hapatologii, internisti a jiní.

Ukázkové číslo

 
 

KE STAŽENÍ

 


 

www.csgh.info

VEDOUCÍ REDAKTOR

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

 

REDAKCE

Markéta Zbranková

E-mail: marketa.zbrankova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 736 487 834

OBCHOD

Pavel Doležal
Obchodní ředitel

E-mail: pavel.dolezal@ambitmedia.cz 
GSM: +420 602 632 349
Tel.: +420 222 352 581

MARKETING

Marta Hladíková

E-mail: marta.hladikova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 222 352 575