Dnes již jediný samostatný odborný časopis pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky Florence vyšel poprvé v říjnu 2005. Součástí zdravotnických titulů Ambit Media, a. s., se stal o tři roky později a od svého vzniku spolupracuje s největší sesterskou odbornou profesní organizací ČAS. Spolupracuje i s řadou dalších oborových, odborových, ale i pacientských organizací.

Od roku 2010 publikuje recenzované články ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. Florence přináší aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí.

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Zprávy našich partneru aj. Ve Florence dále najdete: Rozhovor, Pro studenty, Historie, Názory, kongresové zpravodajství, Lekce angličtiny a také Personální inzerci. Součástí titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, jehož plné znění je na webových stránkách www.florence.cz.

FAKTA

Florence vychází 6x ročně. Je distribuován formou předplatného, jehož cena je 350 Kč (tištěné vydání), 180 Kč (elektronické vydání).

Distributorem v ČR je Postservis. V souladu se zákonem danou regulací reklamy na preskribované léčivé přípravky nejsou výtisky ve volném prodeji na novinových stáncích, ale jsou doručovány adresně individuálním předplatitelům.

ČTENÁŘI

Časopis Florence oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester všech odborností, porodních asistentek, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou např. fyzioterapeuti, radiologičtí asistenti, zdravotně-sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři aj.

Ukázkové číslo

 
 

KE STAŽENÍ

 www.florence.cz

 

ŠÉFREDAKTORKA

Mgr. Kristýna Čillíková

E-mail: kristyna.cillikova@ambitmedia.cz

OBCHOD

Josef Seher
Obchodní ředitel

E-mail: josef.seher@ambitmedia.cz
Tel.: +420 733 675 008

PERSONÁLNÍ INZERCE

Štěpánka Korbová

E-mail: radkova.inzerce@ambitmedia.cz
Tel.: +420 737 178 313

MARKETING

Marta Hladíková

E-mail: marta.hladikova@ambitmedia.cz
Tel.: +420 725 778 002