.

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie je oficiální časopis pěti odborných společností v České republice a Slovensku: Česká neurologická společnost, Česká neurochirurgická společnost, Slovenská neurologická společnost, Slovenská neurochirurgická společnost, Česká společnost dětské neurologie.

Je veden prestižní redakční radou, publikuje původní práce, přehledové články, krátká sdělení, kazuistiky, komentáře, personalie, doporučené postupy.

Časopis je impaktovaný, recenzovaný, indexovaný ve světových databázích (Thomson Reuters, Web of Science, Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus), vybrané články jsou označeny identifikátorem DOI, který usnadňuje jejich vyhledávání na internetu.

Na webu časopisu www.csnn.eu jsou všechny články přístupné v režimu „open access“.

Vývoj citovanosti dle SCOPUS: www.scimagojr.com

FAKTA

Časopis má 124 stran a vychází 6x do roka (navíc 1-2 supplementa). Cena předplatného je 750 Kč (tištěné vydání), 550 Kč (elektronické vydání). Je zdarma pro členy ČNS, ČNChS, SNS, SNChS. 

ČTENÁŘI

Cílovou skupinou jsou především lékaři se specializací na neurologii a neurochirurgii.

Ukázkové číslo

 
 

KE STAŽENÍ

 

www.csnn.eu

VEDOUCÍ REDAKTOR

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

 

REDAKCE

Mgr. Lucie Dvořáková

E-mail: lucie.dvorakova@ambitmedia.cz
Tel: +420 533 337 301

OBCHOD

Pavel Doležal
Obchodní ředitel

E-mail: pavel.dolezal@ambitmedia.cz 
Tel.: +420 222 352 581

MARKETING

Marta Hladíková
Produkční Marketingu

E-mail: marta.hladikova@ambitmedia.cz

Tel.: +420 222 352 575